ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ο σύλλογος

  Ο σύλλογος δημιουργήθηκε το 2014 και είναι αναγνωρισμένος με την υπ'αριθμ. Διάταξη 115/2014 του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων. Απαρτίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από νομοταγή άτομα με σκοπό την ανάπτυξη της συναδελφικότητας και του αθλητικού πνεύματος αλλά και για να δώσει την ευκαιρία στα μέλη να ζήσουν αξέχαστες στιγμές αδρεναλίνης που ΔΕΝ επισκιάζονται από πολιτικές ιδεολογίες, εθνικότητες ή θρησκείες.
 
Σκοπός του Συλλόγου Αεροσφαίρισης Ηπείρου είναι η συμβολή στην ανάπτυξη, προβολή και διάδοση της αεροσφαίρισης, (η οποία είναι ένα σύγχρονο παιχνίδι που συνδυάζει την πρακτική της σκοποβολής με αεροβόλα όπλα πλαστικών σφαιριδίων 6 mm, τα οποία είναι ακίνδυνα για τους αθλούμενους αφού χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερα ασθενή ισχύ τους) και στην ανάληψη κάθε σχετικής πρωτοβουλίας που θα εξυπηρετεί το σκοπό αυτό.
Ειδικότερα, σκοπός του Συλλόγου είναι η μελέτη, έρευνα, καταγραφή, ανάπτυξη και διάδοση της τεχνογνωσίας και των κανόνων της αεροσφαίρισης καθώς επίσης και την δημιουργία του κατάλληλου νομικού υπόβαθρου, ώστε για πρώτη φορά στην Ελλάδα να δημιουργηθεί συγκεκριμένος φορέας (νομικό πρόσωπο) που θα αναλάβει την διάδοσή της και να θεσπιστούν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της (απαιτήσεις ασφαλείας, υλικά, χώροι, κανόνες παιχνιδιού κλπ.).
 
Ο σύλλογος συμβάλλει στην ερευνητική δραστηριότητα με σκοπό την ανεύρεση και την διατήρηση κάθε φύσεως υλικού σχετικού με την αεροσφαίριση και την ιστορία της, καθώς επίσης και με σκοπό τη δημιουργία αρχείου που θα περιλαμβάνει έγγ
ραφα, σχέδια, φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινίες, ψηφιακούς δίσκους και γενικά υλικό στοιχείων της αεροσφαίρισης. 
 
Τα μέλη του συλλόγου παροτρύνουν και καθοδηγούν τους νέους παίκτες στο παιχνίδι της αεροσφαίρισης ( με αποκλειστική χρήση υλικών τα οποία είναι βιοδιασπώμενα ) και στο πνεύμα της αλληλεγγύης και της ομαδικότητας, καθώς επίσης και της αγάπης για την φύση και την προστασία του περιβάλλοντος, αφού η αεροσφαίριση είναι μια δραστηριότητα που κατά κύριο λόγο διεξάγεται ως επί το πλείστον σε ανοιχτούς χώρους, ειδικά επιλεγμένους προς τούτο.Κύριος στόχος του συλλόγου είναι η ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων των μελών του,η σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων και συνεργασίας τόσο με άλλους συλλόγους με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό,όσο και με άλλους παιδαγωγικούς, μορφωτικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και οργανισμούς αλλά και η συμμετοχή του συλλόγου σε ευρύτερες, ελληνικές ή διεθνείς, ενώσεις, με σκοπό την ανάπτυξη και προβολή της αεροσφαίρισης και την γνωριμία και την ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας μαζί τους.
 
Η πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών επιδιόκεται με τη διοργάνωση παιχνιδιών, διαγωνισμών, εκθέσεων και επιδείξεων αεροσφαίρισης,με την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, συνεστιάσεων,εκδρομών, προβολών ταινιών και εν γένει εκδηλώσεων σχετικών με την αεροσφαίριση,με τη δημιουργία σχολής εκμάθησης αεροσφαίρισης και με την προμήθεια κάθε υλικού που χρειάζεται για την ανάπτυξή της,με τη δημιουργία ομάδων αεροσφαίρισης για τη συμμετοχή σε εγχώρια και διεθνή παιχνίδια αεροσφαίρισης και με την προμήθεια κάθε υλικού που χρειάζεται για τις δραστηριότητές τους,με τη συνεργασία με σχολεία, κοινότητες, δήμους, ιδρύματα, οργανισμούς και άλλους εθνικούς ή διεθνείς φορείς που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,με την έκδοση περιοδικών, βιβλίων, φυλλαδίων και άλλων εντύπων και με τη δημοσίευση θεμάτων και άρθρων που αφορούν στην αεροσφαίριση,με τη δημιουργία και τήρηση δικτυακών τόπων (σελίδων) και με τη δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών, ψηφιακών δίσκων και γενικά υλικού που αφορούν στην αεροσφαίριση και με τη δημιουργία σχετικού αρχείου.
 
Τέλος, ο σύλλογος διαθέτει και λειτουργεί χώρους-πίστες αεροσφαίρισης ,αποκλειστικά για τη διεξαγωγή της αθλητικής του δραστηριότητας, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια αλλά και διασκέδαση στα μέλη του.
 

Το πεδίο “Καββάδι”

Με την απόφαση υπ’αριθμον 180/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Ζαγορίου παραχωρήθηκε το πεδίο “Καββάδι” στο σύλλογο για την άσκηση της δραστηριότητας τοu