ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Το σύστημα τιμής ορίζει ότι οι παίκτες βασίζονται στην ειλικρίνεια μεταξύ τους για την παραδοχή του “πλήγματος’

Read more